50 Jaar Laus Deo

50 Jaar Laus Deo

Wij zijn een enthousiast gemengd koor vanuit diverse kerken met een gereformeerde grondslag. Ons koor is opgericht op 3 november 1966.  Regelmatig verzorgen we eigen concerten in Enschede en daarbuiten. Onze dirigent Jorrit Woudt prikkelt ons telkens weer om uitdagingen aan te gaan met verschillende muziekstijlen, om zo steeds weer te groeien en te ontwikkelen.

Laus Deo = Looft de Heer

In de muziek willen we de naam van God groot maken en Hem alle eer geven. Afgelopen jaar, 2016, was ons feestjaar, we bestonden 50 jaar. We gaven daarom 2 grote concerten. Op 16 april en op 19 november.

We repeteren elke woensdagavond, voel u vrij om eens te komen luisteren en mee te zingen.

Ons koor is aangesloten bij de EZB (Enschedese Zangers Bond) en de landelijke organisatie KCZB (Koninklijke Christelijke Zangers Bond).